Afbeeldingen BAV 6-2022

Pictures BAV 6-2021

 

Update every two months
Last update 21-11-22

De viltjes met een rode balk eronder ontbreken nog aan mijn verzameling !!
De groene heb ik dubbel !!

bg* is beeldgrootte 

 

 Rectificatie:

Brouwerij Bartje was voorheen De Veteraan

Veen's Bier verhuisd van Nieuw Vennep naar Roelofarendsveen

Skutsje Bier A1 wordt C 1-1

In BAV 2020 05 Fortuna is VK A2 = VK A3

Heineken B1826 wordt C 428-1

Skal uit Gastel wordt Soerendonk

't Uiltje A3 wordt verwijderd, is geen bier maar restaurant..!

Naeckte Brouwers  VK (103) AK  A 6 Amstel  EZ  A 566 (107)
VK AK  A 567  VK-AK  A 568 (Antillen)
Heineken  VK (90) AK  A 961 VK
AK  A 962 (kan ook als druppelvanger gebruikt worden) VK (Australie 95mm) AK  B 1826
VK AK  B 1827 VK (89)
 
AK  B 1828 VK  C 428 AK 1  (was B 1826)
AK 2 AK 3 AK 4
AK 5 AK 6 VK  C 429 (103mm)
AK 1 AK 2 aanv.  C 426-9 AK
't IJ  VK AK  B 4 aanv. C 2-4 VK
aanv. C 2-5 VK aanv. C 2-6 VK AK
 
 Amsterdam  EZ  A 1 De Prael  VK AK A 27
VK AK  B 4 Kegs  VK (Amsterdam)
AK  A 1 Krux  VK (102 was 107) AK  A 2
Lowlander  VK AK  B 4 VK
AK  B 5 VK AK  B 6
Oedipus  VK (HOOFDLETTERS) AK  A 44 (zwarte letters) VK
AK  A 45 VK (Oedipus) AK  B 5
Rauwbrouwers  VK AK  A 3 VK (Rauw Brouwers)
AK  A 4 Troost  VK AK  A 20
Floem  VK AK  A 7 VK
AK  A 8 VK AK  9
Hertog Jan  VK AK  A 81 De Snor  VK
AK  A 4 Waldpyk  VK-AK  A 2 Bliksem  VK
AK  A 2 Frontaal  VK AK  B 5
Haagsche Broeder  VK AK  A 4 Bonifatius  VK
AK  A 4 Jas Bieren  EZ  A 1

(dun 107 - Eindhoven)

EZ  A 2 (dun 100 - Eindhoven)
De Eem  EZ  A 15

 (102 was 107)

Bartje  VK-AK  A 5 De Werf  VK
AK  A 11 Jot Bier  VK-AK  A 1 VK (Etten-Leur)
AK A 2 De Vakman  EZ  A 1 (Franeker) Logister  EZ  A 1 (Geleen)
De Goudsche Leeuw  VK AK  B 5 Schelde  aanv.  VK  C 1
AK 5   aanv.  VK  C 1 AK 6
aanv.  VK  C 1 AK 7 Dutch Bargain  VK (102)
AK  A 5  (smalle rand) Biberius  EZ  A 1 (Groesbeek) D'n Drul  VK-AK  A 6
Bax  VK AK  A 12 Dokjard  VK
AK  A 5 VK AK  A 6
AK  A 7 Martinus  VK-AK  A 26 VK-AK  A 27
VK-AK  A 28 VK-AK  A 29 Gulpener  VK-AK  A 283
VK-AK  A 284 VK-AK  A 285 VK
AK  A 286 EZ  A 287 + VK-AK A 288 VK

AK   A 289

VK AK  A 290
VK AK  B 106 Brouwdok Aanv.  C 2 (grijs)
AK 6 (groen) Aanv. C 2 (bruin) AK 7 (groen)
Verlanghe  VK (Heesch) AK  A 1 Moondance  EZ  A 1 (Heiloo)
Gooische  VK AK  B 6 De Maar  VK
AK  A 2 VK AK A 3
 
Rolduc  VK-AK  A 4 (102mm) Pronck  VK AK  B 3
Bavaria  EZ  A 163 Vals Plat  VK (Maastricht) AK  A 1
De Betuwe  VK (Maurik) AK  A 1 Kees  VK
AK  A 7 Stadsbr. Middelburg  VK AK  B 6
 
De Stramme Kabouter  

VK-AK  A 2

  Lindeboom  EZ  A 68 Swaegers  EZ  A 1 (Nijmegen)
Bombazijn  VK-AK  A 4 't Zwarte Schoap  VK AK  A 2
De Heerlijkheid  VK AK  B 2 Hert Bier

aanv. C 1-6 AK (wat is de...)

 
  N˚32  VK (102mm) AK  A 2 (internet was tel.nr) De Kluys  VK (Ravenstein)
AK  A 1 Wilskracht  VK AK  B 1
Uzzewuzze  VK AK  A 3  Veen's Bier  VK
AK  A 2 Kaapse Brouwers  VK  C 5 AK 1
VK  C 5 AK 2 VK  C 5
AK 3 Stadshaven  VK  C 1 aanv. AK 4
St.Servattumus  VK-AK  B 5 Skal  VK-AK  A 2 't Roesje  VK (Sprang Capelle)
AK  A 1 Schoemrakker  VK  C 1 aanv. AK 3
La Trappe  VK (90mm Rusland) AK  B 8 Loc VK
AK  B 1 Terwijde  VK AK  A 2
Uit de kelders van Udenhout  VK AK  A 1 (Udenhout)
Eleven  EZ  A 8 aanv.  VK  C 1 AK 6
VanDeStreek  VK AK  A 14 EZ  A 15
 
  EZ A 16 Lost  aanv. C 1 VK AK  5
Rooi Gebroed  VK AK  A 2 E-PiDeMi  EZ  A 1

(Velserbroek 102mm)

De Gouden Leeuw  VK AK  A 6 Leurs  VK C 1
AK 1 VK AK 2
VK AK 3 VK
AK 4 VK AK 5
VK AK 6 VK
AK 7 Nemeton  VK AK  A 3
VK (Nemeton) AK  B 1 Sint Crispijn  VK
AK  A 2 Wispe  VK AK  A 11
Wijchense Schone  EZ  A 2 Brand  VK AK  B 113
Skutsje Bier  aanv.  VK C 1 AK 2 AK 3
Stadsbr. Woerden VK AK  B 1 Blaes  VK
AK  A 3 Hoop  VK AK  A 19
 EZ  C 6-1 (100mm met slingers) EZ  C 6-2 (100) EZ  C 6-3 (100)
EZ  C 6-4 (100) EZ  C 6-5 (100) Guilty Monkey  VK
AK  A 3 (102mm) Vrolijcke Joncker  VK AK  A 12
 
 Algemeen VK AK 479 VK-AK 480
VK AK 481 (DGK - Two Chefs) EZ 482 (oa Hertog Jan)
BM Heineken (dun Australi) AK 258 (At which....) AK 259 (From the....)
AK 260 (How many nations...) AK 261 (How many teams...) AK 262 (In the first,,,)
AK 263 (In what year...) AK 264 (Other than...) AK 265 (The very first...)
AK 266  (What is the...) AK 267 (What was the...) AK 268 (Where was the...)
AK 269 (Which Namibian...) AK 270 (Which New Zealand...) AK 271 (Which player,,,)
AK 272 (Which was...men's...) AK 273 (Which was...team...) AK 274 (Who famously...)
AK 275 (Who scored...) AK 276 (Who was the...)

Bijzonder Materiaal VK 277

BM VK 278 BM VK 279 BM VK 280
 
BM AK 277 t/m 280 Sint  Servattumus  BM 1(karton) BM 1 (plexiglas 3mm dik 82mm)
BM 2 (plexiglas 3mm dik 82mm) BM 3(plexiglas 3mm dik 82mm) BM 4 (plexiglas 3mm dik 82mm)
 
BM 5 (plexiglas 3mm dik 82mm) BM 6 (plexiglas 3mm dik 82mm)