Afbeeldingen BAV 2-2024

Pictures BAV 2-2024

 

Update every two months
Last update 24-04-24

De viltjes met een rode balk eronder ontbreken nog aan mijn verzameling !!
De groene heb ik dubbel !!

bg* is beeldgrootte 

 

 

 Rectificatie:

Vanaf heden worden er geen viltjes meer vermeld bij de Algemene waar geen biermerk op staat (bv bierfestivals of bierwinkels)

De Prael A25, A28, A29 en A30 wordt C2 1 t/m 4

Boeren Brouwers A1 wordt C1-1

VandeStreek C 3 wordt verwijderd, zijn geen viltjes.

Amstel  VK (Brazili 88) AK  A 575 VK (Portugal 110)
AK  A 576 VK AK  A 577 (108)
Aanv. VK  C 89 AK 7 AK 8
AK 9 AK 10 AK 11
AK 12 AK 13 AK 14
AK 15 AK 16 AK 17
AK 18 AK 19 AK 20
AK 21 AK 22 AK 23
AK 24 AK 25 AK 26
AK 27 AK 28 AK 29
AK 30 AK 31  
aanv.  C 90-53 aanv.  C 90-54 aanv.  C 90-55
aanv.  C 90-56 aanv.  C 90-57 aanv.  C 90-58
aanv.  C 90-59 aanv.  C 90-60 aanv.  C 90-61
aanv.  C 90-62 aanv.  C 90-63 aanv.  C 90-64
aanv.  C 90-65 aanv.  C 90-66 aanv.  C 90-67
aanv.  C 90-68 aanv.  C 90-69 aanv.  C 90-70
Heineken   VK AK  A 986 VK (100 Japan)
AK  A 987 EZ  A 988  (87 Zuid Korea) VK
AK  A 989 VK (Ierland) AK  B 1861
VK

AK  B 1862 (Heineken)

VK (Spanje 94 dun)
AK  B 1863 VK (Spanje 90 dun) AK  B 1864
VK (Spanje) AK  B 1865 VK (Heineken Spanje)
AK  B 1866 VK (90) AK  B 1867
AK  B 1868 AK  B 1869 aanv. AK  C420-7
VK  aanv.  C434 AK 7 aanv. VK  C 340-3
aanv. AK  C 340-3 VK  C 437 AK 1
VK AK 2 VK
AK 3 VK AK 4
Bekeerde Suster  VK AK  A 12 De Prael  VK
AK  B 5 aanv.  VK  C 2 AK 5
Friekens  VK AK  A 3 AK  aanv. C 2 - 6
Lowlander  VK AK  A 29 (andere tekst) VK
AK  A 30 (Thirsty for more) Two Chefs  EZ  A 20 (90)  EZ  C 6-1 (90)
EZ  C 6-2 (90) Walhalla  VK AK  A  6
Bant  VK  aanv.  C 1 aanv.  C 1-2 aanv.  C 1-3
Smeerpijp  VK AK  A 1 (Bergschenhoek) Papa's aan de fles  

VK-AK  A 1 (Blaricum)

Belcrum  VK AK  B 2 VK
AK  B 3 Big Belly  VK (90) AK  A 3
 
Frontaal  VK AK  A 13 Budels  EZ  A 31
Cuijkse Brouwbrigade  VK AK  A 3 (102  tekst 82.5mm) Jongens van de Wit 

aanv.  VK  C 2

AK 8 van Kinsbergen  VK

(90 5,3%)

AK  A 1 (4,5%)
 
De Kompaan  VK AK  A 8  
 
VK AK  A 9  
Praght  VK (102) AK  A 9 De Werf  VK (107)
AK  A 15 VK (107) AK  16
VK AK  A 17 Brouwerij  1923  aanv.  C 1
AK 2 aanv. C 1

AK 5

   
Dutch Bargain  VK AK  A 8 Gulpener  VK-AK  A 315
VK-AK  A 316 (Gulpener) Het Brouwdok 

aanv. VK  C 2(oker)

AK 14 (paars)
Merlet  VK (Heemstede) AK  A 1 Gooische  aanv. VK  C 1
AK 4 De Wereld  VK (Kampen) AK  A 1
 Vijf Heeren  VK-AK  A 3 Barst  EZ  A 1 (Made) Kees  EZ  A 9
Leeghwater   VK-AK  B 1 22 Four  VK AK  A 2
De Pelikaan  EZ  A 2 Mijn Bier  EZ  A 1

 (Nieuw-Vossemeer)

Stoombierbrouwerij 1884  VK (Nuenen)
AK  B 1 't Holleke  VK AK  A 2
De Uil  EZ  A 2 Texels  VK AK  A 17
 De Sjaak  EZ  C 1-1 EZ  C 1-2 EZ  C 1-3
Raz  VK AK  A 2 Apenrots  VK
AK  A 2 Gele Kanarie  aanv. C 3 VK aanv. C 3-6 AK
aanv. C 3-7 Jelster  EZ  A 2 Kaapse Brouwers  VK
AK  B 4 Monarch  VK (Rotterdam) AK  A 1
 
Noordt  VK AK  A 11 't Krut  VK-AK  A 2
Fontein  VK AK  B 8 Van Kralingen VK-AK  A 1

(Stroe)

Loc  VK AK  A 5 Lost   VK  aanv. C 2
AK 3 Eleven  EZ  A 9 VandeStreek aanv.VK C  2
AK 21 aanv. VK  C 2 AK 22
aanv. VK C 2 AK 23 aanv. VK C 2
AK 24 Beerze  VK-AK  A 8 Fortuna  VK  C 1
AK 1 VK  C 1 AK 2
VK  C 1 AK 3 Nemeton  VK
AK  A 4 AK  A 5 Julianabr.  VK-AK  A 2
Guilty Monkey VK (90) AK  A 5 Geusz  VK
AK  A 5 Copperz  VK (Zutphen) AK  B 1
Algemeen  EZ 557

 (wie weet waar gebrouwen..?)

VK (Brand - Fortuna) AK 558
VK AK 559  VK
AK 560 (Portugal) VK-AK 561 VK
AK 562  (Rolo 1977 & Jelster) VK AK  563
EZ 564 (Belgi gebrouwen) BM 644 (papier/schuim AK zwart) BM 645(papier/schuim  AK zw)
BM 646 (papier/schuim  AK zw) BM 1(hout) BM 1 (hout)
BM 2 (hout) BM 3 (hout) BM 4 (hout)
BM 5 (hout) BM 1   EZ (kurk 6mm dik) BM  VK (kurk)
AK 1 AK 2 AK 3
   
AK 4