Afbeeldingen BAV 5-2019

Pictures BAV 5-2019

 

Update every two months
Last update 14-10-19

De viltjes met een rode balk eronder ontbreken nog aan mijn verzameling !!
De groene heb ik dubbel !!

bg* is beeldgrootteRectificatie: 

Duits & Lauret verhuisd van Vleuten naar Everdingen.

Heineken C391-8 vervalt, dit wordt C409-1

Bluswater  VK-AK  A 1 (Almere) Amstel  VK-AK  A 550 (Engeland)  VK (Spanje)
AK  B 504 aanv. C 82-109 aanv. C 82-110
aanv. C 82-111 aanv. C 84-2 Heineken  VK (Ierland)
AK  B 1740  VK (Ierland)  AK  B 1741 
VK  C408 (2018) AK 1 AK 2
AK 3 AK 4 VK C409 (2019)
AK 1 VK  C 410 (Ierland) AK 1
AK 2 VK AK 3
7 Deugden  VK AK  A 8 VK
AK  B 2 Bierfabriek  VK AK  A 10
Bird Brewery  VK AK  B 2 Brewboys  VK 
AK  A 15 De Eeuwige Jeugd  VK  C 1 AK 1
AK 2 AK 3 De Prael  VK
AK  A 20 AK  B 3 Friekens  VK
AK  B 2 Homeland  VK  C 1 AK 1
AK 2 AK 3 AK 4
AK 5 Oedipus  VK AK  A 17
Two Chefs  VK AK  A 11 VK
 

AK  A 12 EZ  C 2-1 EZ  C 2-2
EZ  C 2-3 EZ  C 2-4 Koe en Kalf  VK
AK  A 2 Stollenberg  VK AK  A 2

Sterck  VK-AK  A 2 Gooi en Eemland VK (Blaricum) AK  A 1
BarWin VK-AK  A 1 (Bodegraven) De Molen  VK AK  B 4
Van Weerdenburg  EZ  A 1 (Buren) Diks  VK AK  A 2
De Boei  VK AK  A 3 Mahabier  VK (Drachten)
AK  A 1 Van Moll  VK AK  A 3
Kaetelkop  VK (Elsloo) AK  A 1 De BrouwVrouw VK (Enkhuizen)
AK  A 1 De Werf  VK-AK  A 4 EZ  A 5 (De Werf)
Grolsch  VK (Spanje) AK  A 396 (5 regels, was 4 regels) VK
AK  A 397 VK AK  B 853
AK   B 854 VK AK  B 855
D'n Drul  VK AK  A 3 Bjuster  VK
AK  A 2 Gulpener  VK AK  A 206
VK-AK  A 207 VK AK  A 208
VK-AK  A 209 VK AK  A 210
VK-AK  A 211 VK AK  B 96
Rigters  VK AK  A 4 Princen  VK
AK  B 3 Leidsch Bier  EZ  A 4 Zuyd  EZ  A 2
Gula Beers  VK-AK  A 1 (Meppel) Lindeboom  EZ  A 55 EZ  A 56
EZ  A 57 EZ  B 46 Hert Bier  VK
AK  A 5 Het Beest  VK (Roosendaal) AK  A 1
De Gele Kanarie  VK AK  A 2 Noordt  EZ  A 6
De Leckere  VK AK  B 10 In de Nacht  EZ  A 5 

(.NL was .COM)

De Klep  VK C 4 (bier-beer-biere) AK 1 VK C 4 (bier-beer-biere)
AK 2 Weerter  EZ  A 3

(bg. 85x85 was 83x83)

Vrolijcke Joncker   EZ  A 6
EZ  A 7 Woerkumer  VK AK  A 5
Hoop  VK  C 3 AK 1 AK 2
AK 3 AK 4 AK 5