Afbeeldingen BAV 6-2018

Pictures BAV 6-2018

 

Update every two months
Last update 26-10-18

De viltjes met een rode balk eronder ontbreken nog aan mijn verzameling !!
De groene heb ik dubbel !!

bg* is beeldgrootte 

Rectificatie:
Rock City  VK AK B 4 Amstel  VK-AK  A 539
Hooglander  VK AK  A 3 Laarbeek  VK-AK  A 2
Rock City Brewing  VK AK  A 4 VK-AK  A 5
Amstel  aanv. C82-54 aanv. C82-55 aanv. C82-56
aanv. C82-57 aanv. C82-58 aanv. C82-59
aanv. C82-60 aanv. C82-61 aanv. C82-62
aanv. C82-63 aanv. C82-64 aanv. C82-65
aanv. C82-66 aanv. C82-67 aanv. C82-68
aanv. C82-69 aanv. C82-70 aanv. C82-71
aanv. C82-72 aanv. C82-73 aanv. C82-74
aanv. C82-75 aanv. C82-76 aanv. C82-77
aanv. C82-78 aanv. C82-79 aanv. C82-80
aanv. C82-81 aanv. C82-82 aanv. C82-83
aanv. C82-84 aanv. C82-85 aanv. C82-86
aanv. C82-87 aanv. C82-88 aanv. C82-89
aanv. C82-90 aanv. C82-91 aanv. C82-92
aanv. C82-93 aanv. C82-94 aanv. C82-95
aanv. C82-96 aanv. C82-97 aanv. C82-98
aanv. C82-99 aanv. C82-100 aanv. C82-101
aanv. C82-102 aanv. C82-103 aanv. C82-104
 
aanv. C82-105 aanv. C82-106 Heineken  VK (Frankrijk)
AK  A 892 VK AK  B 1718
De Bekeerde Suster  VK AK  A 11 Bierfabriek  EZ  A 7
VK-AK  A 8 Amsterdam Brewboys  VK AK  A 12
Brothers in Law  VK AK  A 2 De Eeuwige Jeugd  VK
AK  A 3 De Prael  VK AK  A 18
Lowlander  VK AK  A 8 VK
AK  A 9 Hopdonders  VK AK  A 2
Skavuiten  VK  (Asten) AK  A 1 Terschellinger Bieren VK-AK  A 4
Holevoort  VK-AK  A 1  (Bakel) Het Platte Harnas  VK-AK  A 1 (Barneveld) Uthoka  VK
AK  A 4 VK AK  A 5
VK AK  A 6 Daan en Zonen  VK-AK  A 1

(Beverwijk)

Puuro  VK  (Blerick) AK  A 1 Blockweer  VK-AK  A 1 (Blokker)
Kraan  EZ  A 5 Frontaal  VK AK  B 1
Kald Kletske  VK  C 1 AK 1 AK 2
Warnsfelder  VK AK  A 1  (Dalfsen) Boegbeeld  VK-AK  A 2
Animal Army  VK AK  A 14 Davo  VK  C 2 (102 was 107)
AK 1 VK  C 2 (102 was 107) AK 2
Egmond  VK-AK  B 4 De Veteraan  VK-AK  A 3 Met Maten  VK  (Empel)
AK  A 1 Grolsch  EZ  A 378 Maat VK-AK  A 1 (Geldermalsen)
Solo Beer  VK-AK  A 2

(internet 19mm was 25mm)

Slot Oostende VK AK  A 6
EZ  A 7 Schelde Brouwerij VK AK  A 24
Brouwersnös  VK AK  A 1 (Groenlo) De Goede Verwachting  VK
AK  A 1 (Groningen) Dokjard  VK  (Groningen) AK  A 1
Martinus  EZ  A 12

(rood shirt was blauw)

Punt  VK  (Groningen) AK  A 1
Gulpener  VK-AK  A 184 VK-AK  A 185 VK-AK  A 186
VK AK  A 187 VK-AK  A 188
VK-AK  A 189 Jopen  VK-AK  A 33

 (bg. 100 was 97)

De Kat  VK
AK  A 3 Huttenklaos  VK AK  A 4
Klein Duimpje  VK AK  A 15 Gooische VK (Bicycle was Natural)
AK  A 6 Fort Bier  VK AK  A 1 (Hoek van Holland)
BE+ER  VK AK  A 3 Kessels  EZ  A 1  (Kessel)
Fier  VK-AK  A 1  (Leeuwarden) Neptunus  VK AK  B 1
De Wijkgaard  VK AK  A 1 Mannenpap  VK
AK  B 1 Vandeoirsprong  VK AK  A 5

 

 

Othmar  VK

 AK  A 3
Paap  VK-AK  A 1 (Papendrecht) Hert Bier  VK (witte rand was zwart) AK  A 4
Ruhrgold  EZ  A 3 Hart4Bier  EZ  A 1 (Roosendaal) Iron Door  VK
AK  A 1 De Gele Kanarie  VK C 1 AK 1 (Rotterdam)
AK 2 Kaapse Brouwers  EZ C3-1 EZ C3-2
EZ C3-3 Pelgrim  EZ 6 (Delfshaven) Alfa  aanv. C 3
AK 15 aanv. C 3 AK 17
aanv. C 3 AK 18 Toebes  VK (Sint Agatha)
AK  A 1 Puzzelaer VK-AK  A 1 (Terheyden) Koningshoeven  EZ  A 102
Kraftbier  VK AK  A 7 De Ceijser  EZ  A 1  (Tilligte)
Jantjes Bieren  VK AK  B 3 DNHBB EZ  A 1
De Klep  VK (Venlo) AK  A 4 VK  C 2
AK 1 VK  C 2 AK 2
C 3-1 C 3-2 C 3-3
C 3-4 Vrolijcke Joncker  EZ  A 1

(Westerkwartier)

VK
AK  A 2 Brand  EZ A 126 EZ  A 127
EZ  A 128 Stadsbr. Zaltbommel  VK AK  B 2
Bommelaar  VK (Zaltbommel) AK  A 1 Axes  EZ  A 1 (Zwolle)
Algemeen VK (Ø 240mm) AK 351 VK-AK 352
VK AK 353  (4 Friese brouwerijen) VK
AK 354  (diverse brouwerijen) VK AK 355
   
VK-AK 356