Onbekende bierviltjes     Heineken   Amstel   Diverse  

Unknown beermats Heineken


Last update 31-12-2023

Op deze pagina staan viltjes die nog niet zijn afgebeeld

in de BAV catalogus. Het gaat hier om hoofdzakelijk 

oudere viltjes die bij het verschijnen van de catalogus 

nog niet bekend waren.

Ik wil dus ook een oproep doen aan iedereen die nog viltjes heeft die niet bekend zijn, om mij een scan te sturen. Met deze nieuwe scans hopen we een zo volledig mogelijk nieuwe 

catalogus te kunnen maken.

 

De naam van de inzender wordt bekend gemaakt bij het viltje.

AB Albert Batenburg

AD Arold Derix

AS  Andr Slikker

BJ  Ben Jus 

EC Erik Clabbers

EV Erik Visser

GH Gert Henrix

GT Ger Timmermans

HH Henk Hovens
HV  Hugo van Vredendaal

JA Johan Aspers

JO Jos

JS Jetze Smit

JSw Jan Swanenberg

KC Kurt Creemers

KS Kees Schrover

MH Maarten v/d Heuvel

ML Menco van Loon

MO Maarten Ouwendijk

MT Marco Thoonen

RC Raymond Corbey

RE Roy van England

SBN Steen Borup-Nielsen

TH Thomas Hoebers

TD Tommy van Dalen

TW  Toon van Waas

WG Wolfgang Graumann

WK Wilco Koeleman

WKL Wilbert KlompenUnknown beermats Heineken Unknown beermats Amstel Unknown beermats Other


Amsterdam - Heineken

   
VK (A1 Robert Sputh Dresden)      AK    WKL   VK (A7 Robert Sputh Dresden)   AK     WKL
              EZ (1910) 52     TW              EZ 53      TW        VK  54         AK        TW
     
    VK (van Gelder Zonen) 55 AK      TW     VK-AK  56     TW   A45 blauw EZ     WKL
   
         EZ ( 110mm)       TW  VK (Dick Schimmel)                    AK  2     AS                     EZ  43        TW
   
VK  ( A6 zonder onderschrift) AK (zonder onderschrift)  WKL  A108  CH 1mm     WKL  A108 CH 2mm       WKL
     
               EZ 80        TW  EZ (zonder stempel) 85  GH  VK-AK 81

(bier groter zonder C-H) TW

 VK-AK (Beneluxprint)   TW
     
 VK           AK  3       TW             VK-AK  4        HH    VK-AK 61      WK
  
VK (A53) AK      SBN  VK

                 AK     WKL 

 
 VK - AK (Indonesi) 57 TW EZ ( 97mm 0,5 dik)  58 TW  VK - AK (Indonesi) 59  TW   EZ 83      TW
    
     VK (pils)         AK  5         TW                 EZ  6           TW      EZ  (A25)         TW
      
EZ (110mm 4mm dik als A32)   GT                VK                                         AK              WKL           EZ       WKL
VK-AK (van Gelder zonen)  7         VK-AK (Carpa)  8    TW               VK-AK  9       TW           VK-AK (B.P.)  10 TW
  
   VK            AK  11        TW   VK              AK  12          TW
    VK    AK (met nummer)  13  TW VK (van Gelder zonen) AK  (van Gelder zonen)  14
VK                   AK  15         TW          VK (W 2mm hoog)            AK  16        TW
 
   VK-AK (2mm dik) (A101) TW       VK-AK ( 100mm)  17  TW     VK-AK (brede rand A83)44 AS                 EZ   18     JSw      
   
 VK-AK (Printed in Germany)  19  VK-AK (132)  20   TW      VK-AK (A134 kader 90mm)WKL    VK-AK(A134 kader 93mm)WKL  
   
EZ (Printed in Belgium)             VK-AK   BJ
     
EZ  21     JSw  EZ   22      JSw   EZ  A178    GT   EZ  A178    WKL
EZ (als A164)       TW EZ (als A166)     TW VK (als A167 - bier 13mm)  WKL AK (bier 16mm)    WKL
   
Als A173 VK-AK        WK   

(zowel 2 als 4 mm dik)

Als A173 VK-AK      WK

(bier 16mm ipv 13mm)

  als A174     23        TW

108mm balk 82mm met CH

 (als A175     24      TW

balk 82mm rond 106mm)

 
  EZ (als A194)       TW     EZ (als A243)       TW      (als A250 balk oranje)  25  TW           VK - AK (G)  26      TW
  
   VK              AK   27       MH       VK (Grote G zonder R) AK (Kleine G zonder R)  28  EC
    
Als A167  VK-AK 45

(bier staat groter)

  

Als A194  VK-AK 46

(Beeldgrootte 92mm was 95mm)

VK (A238 met ) 62 AK         WKL 
    
        VK (190mm)                        AK         TW              VK                                          AK      TW 
   
EZ (grote G)    WKL    
  
 VK - AK   29  TW

( 104mm  krul  286)

            VK-AK  29    TW

(106mm met 287)

  VK - AK    30      TW

( 98mm  krul  292)

  
   
EZ ( 294 krul)    JS TW      VK-AK (296 krul)  31   TW   VK (met kleine G)       AK ( zonder kleine G)  ML
EZ (301)        TW  VK-AK (als A303 andere krul)  32 VK (andere krul als AK) AK (andere krul als VK) JSw
 
VK-AK (313 krul)   33   TW VK-AK (316 krul)   34  TW            VK AK   35      EC
   
 VK (A313 andere krul) 90             AK (andere krul)  TW EZ (A269) 91  TW  
      
    EZ (317)         TW   VK - AK    36    TW  ML

(98mm   100mm  103mm 

 krul  318)

  VK-AK (102mm krul 318) 37 AS

(tussenruimte Premium Quality)

  VK-AK (2x kleine G)48  AS 
    
EZ (319)       TW     VK - AK (321 met ) 38  TW   VK-AK (zonder krul) 49 AS   VK-AK + EZ       WKL +SBN
      
EZ    WKL    VK-AK     WKL       EZ    JSw
      
  EZ ( 110mm)  39   TW           EZ   40       AS        EZ (280mm)  41      MT   VK-AK (zonder )  42  EC  
    
VK (Trade Mark 2x zo groot als 356)      AK            TW          EZ (200mm) 60     JSw VK-AK (107mm brede rand) JS  
     
VK-AK (grote als A620

 100mm geen schaduwl.) 50  TW

VK-AK (brede rand, enkele lijnen wapen)           KC  VK (kleine R) 51  AK (als 539)          AS
  
VK ( 100mm) AK 84 EZ ( 90mm) 82   EZ (A 764)
  
     VK (Canada) AK (dun 108mm)    WG  VK (90mm Mexico) AK     JSW 
   
VK AK     WKL  EZ  
VK                 AK 1         TW VK                   AK 2        TW
   
VK

(Rob Otten.56 Groendreef. Brussel)

AK 3    TW    
    VK         AK  22          KS     VK        AK 23          BJ 
      
EZ (andere kleur B101)  TW 39          EZ (A197)    MH     VK                                          AK       MH
VK  ( 105mm)            AK 3           TW      VK (P.B.)             AK 4         TW
  
VK (P.B.) AK ( 107mm)     AS 40  VK AK       ML (1972) 
VK ( 103mm)                AK 5          AS    VK                 AK 6           TW  
   
    VK AK        GT    
    VK               AK 7           TW     VK                AK 8         TW
       VK ( 98mm)              AK          WK                  VK ( 100mm)             AK 10            TW
 

 

  VK   AK 9          TW  VK AK        AD 
  
                            VK                                     VK (18 lustrum)  GT  VK AK        ML
   
        VK - AK 11       TW  VK (korte balk boven ster)       AK (B565)  12     MH   EZ (22,23 en 24 april) 13AS
      
            VK-AK          MH             VK (Australi)  AK 14      WK  EZ (80 x 80mm)  15  WK
VK (hard materiaal)                 AK 16         TW VK  ( 91mm       AK 17       WK
 VK 320mm              AK 18          TW  VK 320mm               AK 19     TW
   
 VK                 AK (2008)     WG    VK AK (7.8 en 9 aug.1998) 20
  
VK         AK 21       MH  VK             AK  24       KS 
  
EZ  25 EZ  26     VK AK  27 
      
      EZ      JSw      
   VK AK  28               VK

            AK  29

EZ  30 EZ  31 EZ 32 EZ 33
     
                    VK ( 60mm)

        AK  34

EZ ( 60mm) 35    VK-AK     WK
   
     VK AK  36            VK ( 60mm)       AK 37         AS 
 

 

       VK (G)          AK          AS 41            VK (Franse tekst)        AK             MH
   
VK (Singapore 1999 1mm) AK          WK    VK (2003) AK        KC
   
       VK AK            WK  EZ (plastic)    WKL  
  
          VK (2003) AK         WK  VK  AK (2006)     WKL
  
           VK

               AK         MH

          VK AK     WK 
   
   VK        AK          WK   VK  B 1119a   AK  B 1119a
VK AK (2005-2006)    TH  VK  AK (2008)    TH
 
VK                                  AK           VK                                 AK           WKL
    
VK-AK (2008)     WK           VK (2009)  AK            EZ        RE

( 100mm - uitklapbaar 2009)

VK (Heineken Pilsener) AK (B567)        TH VK AK (internet adres)     TH
  
VK (authentiek recept) AK       TH  VK (145mm  Canada)  AK     SBN
  
VK (Indonesi) AK 1 AK 2  VK  C 4    GT
AK 9    GT AK 10   GT AK      GT AK      GT
   
AK 11     TH AK 12   TH    
  
    Enkelzijdig (karton)         AS    Enkelzijdig (karton)     AS       Enkelzijdig (karton)      AS   
VK AK 1        WK AK 2        WK AK 3    MH
VK (zonder R groot CH) 1             AK 1         AS             AK 2         AS              AK 3         AS
 
    VK (open ster)               AK 1       AS         AK 2         AS           AK 3         ML
VK 2                  AK            TW                  AK            TW                  AK            TW
Aanvulling C82      WK Aanvulling C82      WK Aanvulling C82      WK Aanvulling C82      WK
     
Aanvulling C82      
 
 VK (Imported) 3                AK 1          HV                AK 2          HV                  AK 3          HV
 
              AK 4          HV              AK 5          HV              AK 6          HV               AK 7          HV
      VK (Sports 4x)         AK 1-5          TW      VK          AK 6-10         TW
     VK      AK 11-15        TW       VK    AK 16-20       TW
 VK (Business & Finance 4x)       AK 1-5         TW        VK        AK 6-10         TW
  VK   AK 11-15         VK       AK 16-20        TW
VK (Arts & Literature 4x)        AK 1-5          TW      VK        AK 6-10         TW
VK AK 11-15 VK AK 16-20
     VK (Travel 4x)       AK 1-5          TW VK AK 6-10
     VK     AK 11-15         AS       VK        AK 16-20         TW
    VK (Who's Who 4x)     AK 1-5        TW       VK      AK 6-10        TW
      VK     AK 11-15        TW VK AK 16-20
VK (186 x 58) 4 AK (Duits)      MH AK (Frans)      MH AK (Italiaans)      AS
?    
              EZ         JSw  VK (met perforatie 200mm)

Serie is teruggehaald door Heineken

            AK          EC               AK        TW
           AK       TW             AK         AS            AK        EC                 AK          TW
           AK       TW             AK         EC              AK         TW            AK       AS
       
         AK        TH                 Aanv C294-3    WKL  Aanv C141 VK-AK
                VK            JW  AK (hoort waarschijnlijk bij A462)      VK AK (dun 1mm)  TH
EZ EZ EZ EZ
  
EZ EZ          VK

                  AK     MH

  
VK ( 110mm) AK 1 AK 2   
     
VK-AK (100x100mm) VK-AK (100x100mm)  VK-AK (100x100mm)   VK-AK (100x100mm)
VK 1 AK 1 VK 2 AK 2
 
VK (Mexico 93mm)    JO AK 1 AK 2  
VK serie I How many breweries, in over 60... How many people worldwide... How old is the Heineken building...
In what year was Heineken first... In what year was the Heineken... In which country is all the H.... In which country was Heineken's...
In which year was Heineken... What famous tennis player was a... What is the name of the brewery... What is the optimal temperature,,,
   
What was the name of the first... Which golf event does Heineken...    
VK serie II How many bottels of H... If Heineken sels approximately... In how many countries is H...
In what capital city of Singapore... In what year was H.  founded? In which country is all the H... In which European city is the...
In which year did H. start being... In which year did Ireland first... In which year was H. Canada formed? On June 2, 1949 H. brewed the...
On which year did the... The H. Nightlive concert hall... What is the name of the brewery... What is the name of the H. sponsored music event in Thailand?
What is the name of the H, sponsored Rugby Tournament in  Ireland? What is the name of the man who first imported H. beer into the U.S.? What is the name of the tennis tournament in Cairo... What movie franchise is synonymous...
 
Where are H, Canada's corporate... Where are the H. Regatta held... Which member of the Dutch Royal...  In what year was the H. brewery in Thailand built?
In what year was H. first sold

in the U.S?

How old is the building in A.dam..? How many people worldwide are employed by Heineken? What famous tennis player was a spokesperson for Heineken?
What is the optimal temperature that a H. should be at time of serving? What was the name of the first H.beer in the United Kingdom? Which golf event does H. sponsor in Australia? What was the original name of H. Canada Inc.?
     
How many breweries, 

in over 60 countries,

does Heineken have worldwide?

    Algemeen VK AK      SBN
              VK AK       ML               VK AK (was A698)
   
  BM VK (hout) AK    SBN